ORTOPEDI OCH IDROTTSKADOR

Sports Medicine Umeå är inriktat på vård av den aktiva patienten i alla åldrar. Vi har ett mycket erfaret och meriterat medicinsk team. Läkare och fysioterapeuter från Sport Medicine anlitas ofta av idrottare på toppnivå. Våra medarbetare har följt med svenska landslag på uppdrag över hela världen, allt från landskamper till VM och OS. Att hjälpa idrottsmän till topp-prestationer ger erfarenheter som också hjälpa andra aktiva patienter med besvär från rörelseapparaten. Våra läkare, fysioterapeuter och sköterskor har samtliga mycket lång specifik erfarenhet av ortopedi, de flesta mer än 20 år.

HANDKIRURGI

Om du har problem i hand, handled, fingrar kan du få ett besök hos vår handkirurg Clas Backman som har en mycket lång erfarenhet och ofta anlitas av svenska och utländska universitetssjukhus för sin kompetens.

ALLT PÅ ETT STÄLLE!

På Sports Medicine kan du på samma ställe och ofta samma dag bli undersökt av ortopedläkare eller handkirurg, få bedömning och träningsprogram av fysioterapeut och vid behov genomgå utredning i vår magnetkamera eller få en röntgen på närbelägen radiologienhet. Detta ger en snabb, effektiv utredning och behandling. I vissa fall kan utredningen visa att en operation är nödvändig för att återställa funktion och då kan vi med kort varsel ge dig en tid för detta på vår välutrustade operationsavdelning. Vi utför de flesta ortopediska och handkirurgiska ingrepp som kan utföras som dagkirurgi. Stora ingrepp som kräver sjukhusvård och vissa ovanliga ingrepp kan vi remittera till lämplig specialistklinik.

Exempel på vanliga operationer

Knä

KNÄ

Meniskskada
Broskskador, mikrofraktur, shaving, osteokondrala –autograft
Borttagning av lösa benkroppar i knäled
Korsbandsoperation
Operation av knäledens sidoledband
Mjukdelsinklämning, plica
Hopparknä
Avsliten knäskålssena/quadricepssena
Injektion i knäled
Instabil knäskål, patellaluxation
Ytersättningsprotes vid broskskada i knäled

 

Hand

Carpaltunnelsyndrom
Övriga nervklämningar i hand och underarma
Artros i hand/handled
Instabilitet i handled/fingrar

Axel

 

AXEL

Impingement, trång axelled, senklämning
Senruptur
Urledvridning av axeln, instabilitet
Artros i acromioclavicularled
Smärtande eller instabil bicepssena
Skada på ledyta eller ledläpp (labrum, SLAP-lesion)
HAND
Carpaltunnelsyndrom
Övriga nervklämningar i hand och underarma
Artros i hand/handled
Instabilitet i handled/fingrar
Senklämning
Operation för högt muskeltryck i underarm
Triggerfinger, senknäppning

 

Höft/ ljumske

 

HÖFT/LJUMSKE

Seninflammation ljumske-höft, tenotomi
Injektion i höftled

 

Underben

 

UNDERBEN

Operation för förhöjt muskeltryck i underben
Operation för benhinneinflammation
Hälseneoperationer

 

Fotoperationer

 

FOTOPERATIONER

Artroskopi av fotled, broskskada, mjukdelsklämning, bennabbar
Stabilisering av instabil fotled
Reparation av skadade senor
Lösa benbitar, bennabbar
Reparation av broskskada i fotled, mikrofraktur, osteokondralt autograft
Stressfraktur
Hälsenesmärta
Hallux valgus
Smärtande stel stortå, hallux rigidus
Hammartå
Felställd lilltå, skräddarknuta
Nervklämning i fot, Morton/Tarsaltunnelsyndrom
Plantar fibromatos