Inför operationen

Inför operationen

Är du sjuk (förkyld eller annan infektion ) eller har ett sår i anslutning till det planerade operationsområdet, vill vi att du hör av dig till oss omgående.

På kvällen före och på operationsdagens morgon ska du duscha och rengöra dig med Descutansvamp. Descutansvamp köpes receptfritt på apoteket.

Fasteregler

Du får inte äta eller dricka något från midnatt kvällen före operation.

Mediciner

Generellt ska man inte ta några mediciner på operationsdagen. Ta dock med dina ordinarie mediciner till Sports Medicine Umeå på operationsdagen.

Generell anestesi eller lokalbedövning

Vilken metod man väljer beror på typ av operation som ska utföras, men slutgiltigt beslut tas i samråd med någon av våra ortopediska kirurger, narkosläkaren och dig som patient.

Dokument

Vill du läsa mer inför din operation?

Ladda då ner eller skriv ut informationsbroschyren 

Klicka här för att ladda ner broschyren.