Inför operationen

Operation

Idrottare från hela världen opereras på  vår enhet. Sports Medicine opererar skador och smärttillstånd i rörelseapparaten. Varje år utför vi hundratals artroskopiska operationer. Den artroskopiska tekniken innebär många fördelar som mindre ärr, mindre blödning och mycket låg infektionsrisk. Vanligt är korsbandsoperationer, meniskskador, broskskador och andra skador i knäleden. I axelleden kan vi åtgärda flertalet instabiliteter och smärttillstånd med titthålsteknik. Även i fotleder kan många skador behandlas med artroskopisk teknik. Vår handkirurg använder artroskopiska behandlingsmetoder för vissa handledsskador. Andra vanliga ingrepp hos oss är operationer för kroniskt compartmentsyndrom eller “benhinne-inflammation” i underbenen. Olika öppna ingrepp i fotleden kan behövas exempelvis vid större ledbandsskador eller senrupturer.

Många patienter besväras av smärttillstånd i framfoten där man har smärtande felställningar av tåleder eller klämda nervgrenar där skoåtgärder inte längre hjälper. Det är ofta svårt att få hjälp med dessa ofta invalidiserande tillstånd i den offentliga sjukvården då de i besparingstider prioriterats bort. Här kan enkla, snabba och relativt billiga operationer ge en betydande förbättring. Exempel är hallux valgus operationer och korrigering av hammartår.

Jag vill bli kontaktad

Lämna ditt nummer nedan så kontaktar vi dig.

Exempel på vanliga operationer
 • Meniskskada
 • Broskskador, mikrofraktur, shaving, osteokondrala –autograft
 • Borttagning av lösa benkroppar i knäled
 • Korsbandsoperation
 • Operation av knäledens sidoledband
 • Mjukdelsinklämning, plica
 • Hopparknä
 • Avsliten knäskålssena/quadricepssena
 • Injektion i knäled
 • Instabil knäskål, patellaluxation
 • Ytersättningsprotes vid broskskada i knäled

 

 • Carpaltunnelsyndrom
 • Övriga nervklämningar i hand och underarma
 • Artros i hand/handled
 • Instabilitet i handled/fingrar 
 • Impingement, trång axelled, senklämning
 • Senruptur
 • Urledvridning av axeln, instabilitet
 • Artros i acromioclavicularled
 • Smärtande eller instabil bicepssena
 • Skada på ledyta eller ledläpp (labrum, SLAP-lesion)
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Övriga nervklämningar i hand och underarma
 • Artros i hand/handled
 • Instabilitet i handled/fingrar
 • Senklämning
 • Operation för högt muskeltryck i underarm
 • Triggerfinger, senknäppning

Seninflammation ljumske-höft, tenotomi
Injektion i höftled

 • Operation för förhöjt muskeltryck i underben
 • Operation för benhinneinflammation
 • Hälseneoperationer
 • Artroskopi av fotled, broskskada, mjukdelsklämning, bennabbar
 • Stabilisering av instabil fotled
 • Reparation av skadade senor
 • Lösa benbitar, bennabbar
  Reparation av broskskada i fotled, mikrofraktur, osteokondralt autograft
 • Stressfraktur
 • Hälsenesmärta
 • Hallux valgus
 • Smärtande stel stortå, hallux rigidus
 • Hammartå
 • Felställd lilltå, skräddarknuta
 • Nervklämning i fot,
 • Morton/Tarsaltunnelsyndrom
 • Plantar fibromatos
Bra att veta inför och efter operationen

Är du sjuk (förkyld eller annan infektion ) eller har ett sår i anslutning till det planerade operationsområdet, vill vi att du hör av dig till oss omgående.

På kvällen före och på operationsdagens morgon ska du duscha och rengöra dig med Descutansvamp. Descutansvamp köpes receptfritt på apoteket.

Du får inte äta eller dricka något från midnatt kvällen före operation. Du måste av patientsäkerhetsskäl sluta röka 2 månader före planerad operation

 

Vilken metod man väljer beror på typ av operation som ska utföras, men slutgiltigt beslut tas i samråd med någon av våra ortopediska kirurger, narkosläkaren och dig som patient.

 

Vill du läsa mer inför din operation?

Ladda då ner eller skriv ut informationsbroschyren 

Klicka här för att ladda ner broschyren.

Efter att ha blivit sövd får du räkna med ett par timmar på uppvakningsavdelningen innan du känner dig relativt pigg.

Bilkörning, cykling och längre promenader är oftast inte möjligt på operationsdagen.

Man får vara hemma i en vecka utan läkarintyg. Glöm inte att diskutera eventuell förlängning av din sjukskrivning i god tid innan den går ut, då det kan ta några dagar innan ett nytt intyg utfärdas.

Oftast påbörjas vissa delar av rehabiliteringsträningen redan samma dag som du blivit opererad. Träning av rörlighet, muskelaktivering, styrketräning och kondition är viktiga delmoment.

Efter ditt besök hos läkare och sjukgymnast lägger vi tillsammans upp en rehabiliteringsplan med delmål och slutmål. Dessa utvärderas och modifieras allt eftersom delmålen uppnås.

I vårt gym går våra fysioterapeuter igenom rehabövningar så att du utför övningarna på ett korrekt sätt.