Mottagning

Läkare

Våra läkare har mångårig erfarenhet inom idrottsmedicin och ortopedi, samtliga har bakgrund som landslagsläkare.

Efter läkarundersökningen bestäms den vidare handläggningen i samråd med dig. Du kan behöva rehabträning via sjukgymnast, utredning med magnetkamera, röntgen eller ultraljud. I vissa fall kan en operation behövas och då planeras en lämplig tidpunkt. Vid senskadeproblem kan ibland ultraljudsvägledda injektioner vara ett alternativ.

Ofta får du träffa både läkare och sjukgymnast då vi lägger stort fokus på rehabilitering och träning.

På Sport Medicine Umeå utreds och behandlas flertalet idrottsskador och ortopediska problem.

Inför ditt besök

Hos oss gäller kortbetalning – kontanter mottages ej.

Besök som ej avbokats 24 timmar innan avsatt tid debiteras.

Jag vill bli kontaktad

Lämna ditt nummer nedan så kontaktar vi dig.

Fysioterapeuter

Våra fysioterapeuter har mångårig erfarenhet inom idrottsmedicin och har varit engagerade som landslagssjukgymnaster.

Fysioterapeuten lägger upp din behandling och ger dig den träningsinstruktion du behöver för din rehabilitering. Fysioterapeuten ger instruktioner för hur du skall träna inför en operation för att efterföljande rehabilitering skall underlättas.

För dig som har artros kan vår uppskattade artrosskola ofta ge en markant förbättring. Genom att förbättra upp muskulatur och rörlighet kan ledens funktion ofta återställas till en god nivå.

Fysioterapeuten och läkare jobbar som ett team.

Sjuksköterska

Sjuksköterskorna organiserar och planerar mottagningsverksamheten och sköter kontakter med patienter och försäkringsbolag. De har telefonrådgivning till våra patienter. På mottagningen handhar de provtagningar och omläggningar. De planerar in operationerna och koordinerar resurser.