Hjärnskakning

Hjärnskakning

Diagnostik och rehabilitering av hjärnskakningar för SHL och andra!

Hjärnskakning drabbar många idrottare, både inom elit och motionsidrott. Många blir bra inom någon vecka, andra får symtom som kvarstår längre. Utredningenav dessa skador kan vara komplicerad och många efterfrågar information om sina symtom, vad man kan förvänta sig över tid, vad man kan göra själv och inom sjukvården. Idrottare behöver få adekvat utredning och hjälp till återgång i sportaktivitet på ett strukturerat och säkert sätt. Dålig utredning och rehabilitering ökar risken för permanenta besvär och hjärnskador.

Sports Medicine erbjuder avancerad utredning och rehabilitering för

idrottsrelaterade hjärnskakningar. Vi har avtal med SHL och SDHL rörande hjärnskador. Samtliga SHL/SDHL spelare är baselinetestade av vårt expertteam på försäsong. Vid uppkomna hjärnskakningar utreds spelaren efter behov av vårt experteam med neuropsykolog, neurorehabprofessor, fysioterapeut och ortoped med undersökningar och datoriserade hjärnskadetest, medicinska kontroller och rehabiliteringsstöd. Vi kommunicerar hela tiden med lagets medicinska team.

Samma test och utredningsbatteri finns att tillgå för patienter/försäkringsbolag /idrottsklubbar som vill ha tillgång till tjänsten.