CARF - certifierade

Certifierad, internationellt godkänd klinik

Commission on Accreditation of Rehabilitatation Facilities (CARF) är en erkänd kvalitetscertifiering av vårdgivare. Sports Medicine Umeå AB  är sedan 2017 CARF certifierade. Detta innebär att vi bevisat att vi  arbetar systematiskt och strukturerat med vården, ekonomin, arbetsmiljön och patientsäkerheten. Vi är  den  första och hittills svenska ortopedklinik som som har uppnått kraven för denna internationella vårdcertifiering.