Magnus föreläser i Cambridge

Sports Medicines forskning kring broskskador med Episealer-behandling har nu fått internationell uppmärksamhet! Överläkare Magnus Högström är inbjuden av Biologic Knee Society att föreläsa och delta i paneldebatt på universitetet i Cambridge. Vår forskning visar mycket goda resultat och detta är en fin chans att informera om metoden. Professor Leif Ryd på Episurf AB ligger bakom tekniken som kan hjälpa patienter med broskskador i knäleden.